| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Module xem file PDF trực tuyến

Page history last edited by Phan Ngoc Dong 7 years, 2 months ago

Một trong những vấn đề các thư viện quan tâm khi dùng DSpace là làm thế nào để người dùng chỉ được xem mà không cho download nguyên 1 tài liệu để giảm tải việc vi phạm bản quyền.

Hiện nay bên Đông đã phát triển module cho phép tích hợp vào DSpace để cho phép xem file PDF trực tuyến (người dùng xem trực tuyến và không thể download nguyên file pdf nếu như quản trị hệ thống không cho phép)

Giao diện trang xem trực tuyến

[IMG]

Hiện tại Module này bên Đông cung cấp với một khoản phí nhỏ. Đơn vị nào có nhu cầu thì liên hệ nhé.

Phan Ngọc Đông
Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đà Lạt
ĐT: 0902.815518
E-mail: dongpn@dlu.edu.vn

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.