| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Giới thiệu DSpace

Page history last edited by Phan Ngoc Dong 8 years, 7 months ago

Giới thiệu phần mềm mã nguồn mở DSpace

 

Phan Ngọc Đông - Trường Đại học Đà Lạt

 


 

 


DSpace là một bộ phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ giải pháp xây dựng và phân phối các bộ sưu tập số hóa trên internet, cho phép các thư viện, các cơ quan nghiên cứu phát triển và mở rộng. Nó cung cấp một  phương thức mới trong việc tổ chức và xuất bản thông tin trên internet.

DSpace do HP và The MIT Libraries phát triển vào năm 2002, hiện nay có hơn 1000 trường đại học và các tổ chức văn hoá sử dụng phần mềm số DSpace để quản lý và chia sẻ nguồn tài nguyên: sách, tạp chí, luận văn và các sưu tập hình ảnh, âm thanh và phim...

DSpace được sử dụng cơ bản như một phần mềm lưu trữ và phân phối tài liệu số với ba vai trò chính:

 • Giúp cho việc thu nhận và quản lý tài liệu được dễ dàng, bao gồm siêu dữ liệu của tài liệu
 • Giúp cho việc truy cập tài liệu được dễ dàng, bằng cả việc liệt kê và tìm kiếm
 • Giúp cho việc bảo quản tài liệu lâu dài.


Lý do để sử dụng DSpace:

 • Có một cộng đồng lớn người sử dụng và phát triển trên toàn thế giới;
 • Phần mềm mã nguồn mở, miễn phí;
 • Dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn;Giao diện dạng web nên dễ dàng trong việc truy cập
 • Được sử dụng trong các tổ chức giáo dục, chính phủ, tư nhân và thương mại;
 • Có thể được cài đặt dễ dàng; sử dụng được trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, Unix... Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgres SQL hoặc Oracle
 • Có thể quản lý và lưu giữ tất cả các loại tài liệu kỹ thuật số. Tài liệu được biên mục theo chuẩn Dublin Core Metadata rất phổ biến và thông dụng.
 • Khả năng tìm kiếm tài liệu toàn văn.
 • Phân quyền và bảo mật mạnh. Có thể phân quyền đến từng tài khoản người dùng, đến từng Bộ sưu tập hoặc thậm chí đến từng tài liệu. Các quyền được cấu hình khá chi tiết như: Quyền xem biểu ghi thư mục, Quyền xem toàn văn...
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ. Trong đó có tiếng Việt (Phiên bản do Trường Đại học Đà Lạt việt hóa).Cấu trúc DSpace:

 

 

 

Những tính năng vượt trội hơn hẳn Phần mềm Greenstone:

 • Khả năng tùy chỉnh giao diện cao. Giao diện thống nhất chung cho tất cả các bộ sưu tập.
  Phần mềm Dspace như một website. Tất cả các thao tác đều thông qua web: Biên mục, truy cập thông tin... Khi cần bổ sung tài liệu vào các bộ sưu tập không cần phải xây dựng lại từ đầu như Greenstone
 • Cấu trúc Bộ sưu tập trong Dspace khoa học hơn Greenstone. Dspace có cấu trúc các Bộ sưu tập theo nhiều cấp
 • Sử dụng hệ quản trị CSDL độc lập nên đáp ứng tốt với Thư viện có số lượng tài liệu lớn
 • Khả năng phân quyền mạnh. Có thể phân quyền đến từng tài khoản người dùng, đến từng Bộ sưu tập hoặc thậm chí đến từng tài liệu. Các quyền được cấu hình khá chi tiết như: Quyền xem biểu ghi thư mục,  Quyền xem toàn văn... Phần mềm Greenstone không làm được điều này
 • Có nhiều kiểu báo cáo: Lượt truy cập, lượt xem biểu ghi thư mục, lượt download...


Giao diên demo:

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.